Cookies help us to deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Welkom bij het
ISIL Office van de Koninklijke

ISIL-register raadplegen

Aanspreekpunt bij de Koninklijke Bibliotheek voor ISIL-codes:
Imke Hansen
Koninklijke Bibliotheek van België
Keizerslaan 4, 1000 Brussel
T +32 (0)2 519 57 41
E imke.hansen@kbr.be

Hoe kan de ISIL-code worden aangevraagd?

De ISIL-code dient steeds schriftelijk te worden aangevraagd. De Koninklijke Bibliotheek biedt daartoe twee mogelijkheden:

1. online-formulier

Dit kan online op het scherm worden ingevuld en verstuurd. Na ontvangst van een bevestigingsmail met een controle-link wordt de aanvraag elektronisch door ons verder verwerkt.

naar online-formulier

2. PDF-formulier

Dit PDF-formulier kan zowel met de computer als met de hand worden ingevuld en per post aan ons bezorgd. Het formulier kan evenwel niet online bewaard en/of aan ons bezorgd worden. Om dit formulier te kunnen lezen en te kunnen afdrukken heeft u Adobe® Reader versie 5.0 of hoger nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Aanvragen van bibliotheken/instellingen die niet beschikken over een e-mailadres dienen de aanvraag per PDF-formulier te bezorgen. Dit formulier wordt op verzoek kosteloos per post bezorgd.

download PDF-formulier

Please do not hesitate to contact us if you require further information:
Royal Library of Belgium
Imke Hansen
Keizerslaan 4, 1000 Brussel
T +32 (0)2 519 57 40
E imke.hansen@kbr.be